July 20, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

लिरीक्स

Hanuman Chalisa Hindi English Kannada 1 min read

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೂಜಾ-ರಾಜ ನಿಜಾ ಮನು ಮುಕುರಾ ಸುಧಾರೀಬಾರನೋ ರಹುಭಾರಾ ಬಿಮಲಾ ಯಶಾ ಜೋ ದಯಾಕಾ ಫಾಲಾ ಚಾರೀಬುದ್ಧಈ-ಹೀನ್ ತಾನು ಜನ್ನೀಕಾಯ ಸುಮೀರೋ ಪವನಾ ಕುಮಾರಾಬಾಲಾ-ಬುದ್ಧಈ...