June 15, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

कविता

1 min read

राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या॥१॥ भूमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे प्रभुनाम नित्य गावे,...

1 min read

अरे खोपयामधी खोपासुगरनीचा चांगलादेखा पिलासाठी तिनंझोका झाडाले टांगला .. पिलं निजले खोपयातजसा झूलता बंगलातिचा पिलामिध जीवजीव झाडाले टांगला ..! सुगिरन...

1 min read

उठा उठा चिऊताईसारीकडे उजाडलेडोळे तरी मिटलेलेअजुनही, अजुनही सोनेरी हे दूत आलेघरटयाचया दारापाशीडोळयांवर झोप कशीअजुनही, अजुनही ? लगबग पांखरे हीगात गात...

इकडे तिकडे चोहीकडे 1 min read

वरती खाली मोद भरे , वायूसंगे मोद फिरेनभांत भरला,दिशांत फिरला, जगांत उरलामोद विवहरतो चोहिकडे सूयरिकरण सोनेरी हे , कौमुिद ही...