March 5, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

कविता

राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या॥१॥ भूमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे प्रभुनाम नित्य गावे,...

अरे खोपयामधी खोपासुगरनीचा चांगलादेखा पिलासाठी तिनंझोका झाडाले टांगला .. पिलं निजले खोपयातजसा झूलता बंगलातिचा पिलामिध जीवजीव झाडाले टांगला ..! सुगिरन...

उठा उठा चिऊताईसारीकडे उजाडलेडोळे तरी मिटलेलेअजुनही, अजुनही सोनेरी हे दूत आलेघरटयाचया दारापाशीडोळयांवर झोप कशीअजुनही, अजुनही ? लगबग पांखरे हीगात गात...

इकडे तिकडे चोहीकडे 1 min read

वरती खाली मोद भरे , वायूसंगे मोद फिरेनभांत भरला,दिशांत फिरला, जगांत उरलामोद विवहरतो चोहिकडे सूयरिकरण सोनेरी हे , कौमुिद ही...