June 15, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

बहिणाबाई यांची “खोपा” कविता

1 min read

अरे खोपयामधी खोपा
सुगरनीचा चांगला
देखा पिलासाठी तिनं
झोका झाडाले टांगला ..

पिलं निजले खोपयात
जसा झूलता बंगला
तिचा पिलामिध जीव
जीव झाडाले टांगला ..!


सुगिरन सुगिरन
अशी माझी रे चतुर
तिले जलमाचा सांगाती
मिये गनयागमपया नर


खोपा इनला इनला
जसा गिलकयाचा कोसा
पाखराची कारािगरी
जरा देख रे मानसा !


तिची उलूशीच चोच ,
तेच दात, तेच ओठ
तुले देले रे देवानं
दोन हात दहा बोटं ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *