March 5, 2024

Majhi Lekhani

लघुकथा, कविता, लेखन – लेखनासाठी मुक्त व्यासपीठ

admin@majhilekhani.com

राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या॥१॥ भूमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे प्रभुनाम नित्य गावे,...

आभाळावाणी विशाल हृद्य तुझे, फुलपाखरावाणी चंचल मन तुझे, आरशात पाहता प्रतिबिंब तुझे, आरशा हि लाजे पाहून रूप तुझे..!!

अरे खोपयामधी खोपासुगरनीचा चांगलादेखा पिलासाठी तिनंझोका झाडाले टांगला .. पिलं निजले खोपयातजसा झूलता बंगलातिचा पिलामिध जीवजीव झाडाले टांगला ..! सुगिरन...

उठा उठा चिऊताईसारीकडे उजाडलेडोळे तरी मिटलेलेअजुनही, अजुनही सोनेरी हे दूत आलेघरटयाचया दारापाशीडोळयांवर झोप कशीअजुनही, अजुनही ? लगबग पांखरे हीगात गात...

इकडे तिकडे चोहीकडे 1 min read

वरती खाली मोद भरे , वायूसंगे मोद फिरेनभांत भरला,दिशांत फिरला, जगांत उरलामोद विवहरतो चोहिकडे सूयरिकरण सोनेरी हे , कौमुिद ही...

Hanuman Chalisa Hindi English Kannada 1 min read

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೂಜಾ-ರಾಜ ನಿಜಾ ಮನು ಮುಕುರಾ ಸುಧಾರೀಬಾರನೋ ರಹುಭಾರಾ ಬಿಮಲಾ ಯಶಾ ಜೋ ದಯಾಕಾ ಫಾಲಾ ಚಾರೀಬುದ್ಧಈ-ಹೀನ್ ತಾನು ಜನ್ನೀಕಾಯ ಸುಮೀರೋ ಪವನಾ ಕುಮಾರಾಬಾಲಾ-ಬುದ್ಧಈ...